El próximo 9 de octubre, en el MIHL, se darán a conocer los premios

DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO

O concurso terá lugar do 6 ao 22 de setembro de 2019.

As tapas estarán dispoñibles para o público como mínimo de 13:00 a 15:30 horas e de 20:00 a 22:30 horas.

Os consumidores votarán as tapas do concurso mediante o cupón de votación individual, que terá que ir selado polo establecemento correspondente e cuberto cos seus datos. A valoración é do 1 ao 5, sendo 1 a nota máis baixa e 5, a máis alta.Todos es- tes cupóns entrarán no sorteo de distintos premios.

Os consumidores que o desexen poderán pedir ao establecemento no que consuman a tapa o folleto-pasaporte para o seu selado e deste xeito entrar no sorteo.

- Se o folleto-pasaporte está selado como mínimo por 23 establecementos optarase a unha viaxe dunha fin de semana a unha cidade europea para dúas persoas.

- Se o folleto-pasaporte está selado polos 47 esta- blecementos participantes, optarase a unha viaxe dunha semana para dúas persoas.

 

CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

XURADO POPULAR (consumidores das tapas):

Gañador do Concurso

XURADO TÉCNICO:

Primeiro premio

Segundo premio

Terceiro premio

Maridaxe Estrella Galicia

Maridaxe Ribeira Sacra